IGNÁCZ Rózsa

 

RÓZA LEÁNYASSZONY

 

A könyv első része Laborfalvi Róza gyermekkorát idézi, amely a reformkori nemzeti mozgalmak idejével esik egybe. Jelentős szerepet kap benne Róza apja, Benke József, aki céltudatosan munkálkodik a magyar nemzeti színjátszás megteremtésén. A színi pályára is ő vezeti lányát. Az első rész másik fő alakja Déryné, Széppataki Róza, aki művészetével nagy érdemeket szerzett a nemzeti öntudat felébresztésében.

A második rész Laborfalfi Róza emberré válását és művészi érését mondja el. Rövid Kassai szereplés után ismét Pesten van. Szenvedélyes szerelemre gyúl Lendvay Márton iránt. Következményét bátran vállalja. A kor előítéletével szembeszállva megszüli gyermekét, sőt maga neveli. A Nemzeti Színház megnyitásakor már igen jó színésznőnek tartják. Dicsősége tetőpontján feleségül megy a nálánál tizenöt évvel fiatalabb Jókai Mórhoz. Közben a szerző a kor szinte valamennyi jelentős alakját szerepelteti, Petőfit, Szigligeti Edét, Egressy Gábort stb.

Az életrajzi regény témája (melyet Ignácz Róza a korhű beszédstílussal szerencsésen érzékeltet) népszerű olvasmánya a tizennégy éven felüli korosztálynak.

 

Legeza Ilona

Vissza a Tartalomhoz