IGNÁCZ Rózsa

 

KELETI MAGYAROK NYOMÁBAN

 

Az erdélyi származású, Kovásznán született írónő szenvedélyes hangú, önéletrajzi elemekkel átszőtt kötete az erdélyi, moldvai és bukovinai magyarság drámai történelmének egy meghatározó szakaszát, az 1938-1945 közé eső éveket mutatja be.

A történelem "évgyűrűi" itt - évszázados titkok hordozóiként - ugyanúgy rétegződtek egymásra, mint az erdélyi havasok csodákat, meséket hordozó fáinak megkérgesedett rétegei. A táj és a "lélek" elválaszthatatlan egysége, a hallgatag hegyi falvak lakóinak képzeletvilága, a szemtanú visszaemlékezéseinek nyomán egy-egy szépprózai történetté kerekedik, ám anélkül, hogy eközben a történelmi tények hitelüket veszítenék. A kötet írásai, elbeszélései így egyfelől történelmi, regényes útirajzok, másfelől viszont tényekkel és a forrásértékű vallomásosság irodalmi igényével megalkotott visszaemlékezések.

A kötetbe foglalt három könyv (Levelek Erdélyből, 1939; Keleti magyarok nyomában, 1941; Mindenki levele, 1958) most jelenik meg először, közös kiadásban.

 

Legeza Ilona

Vissza a Tartalomhoz