makkai adam


• Enter (english)
• Belépés (magyar)


• Pályafutásom
• Curriculum Vitae
• Rólam és műveimről
• Interjúk velem

• Új írások
• 
Publikációs listám
• Munkáim
• Cikkeim

• Kiadónk neve
• Története
• Kiadványaink
• Terveink


• Fotók
• Életrajza/pályája
• Festményei
• Könyvei


• Ignácz Rózsa

 

IGNÁCZ Rózsa

 

RÉZPÉNZ

 

Ignácz Rózsa "erdélyi trilógiájának" (Anyanyelve magyar; Született Moldvában) harmadik kötete a Rézpénz, amelynek témája vélhetően önéletrajzi elemekből is vétetett.. Az erdélyi származású írónő a székelység történelmének egyik meghatározó szakaszát, az első világháború utáni éveket mutatja be. A szemtanú - történelmi tényekkel alátámasztott - visszaemlékezései szépprózai történetté formálódtak, és általa az erdélyi magyarság élete, eleven színekkel megfestve látszik megéledni.

A történet szerint, vándor színtársulat vetődik el Erdélybe (Ignácz Rózsa maga is színésznő volt, vélhetően saját tapasztalataiból is merített a színtársulat életének leírásakor), a Hunyad megyei havasok közé, a fenyveserdők koszorúzta völgykatlanba zárt, kicsiny gyártelepre. A pesti színtársulat másodvonalbeli színészei a helyi vendéglőben lépnek föl, hogy szerény eszközeikkel, de annál nagyobb hittel közvetítsék az ottani magyaroknak a "pesti színeket". A jelmezek és a díszletek szegényessége ellenére (a bonviván, aki szerepe szerint főhadnagy, tűzoltóruhában lép fel) az előadásnak, Türje-Szász Klárinak, a tehetséges magyar színinövendéknek köszönhetően nagy sikere van. Klára ellenállhatatlan szerelmet érez a magyar gépészmérnök, Deák Ádám iránt, akinek azonban felesége van. A tehetséges fiatalember a román Moganu rábeszélésére pénzhamisításra adja a fejét. A pénzhamisítással való foglalatosságra Erdély függetlenségének kivívása érdekében kerül sor, mert a pénz segítségével szeretnék Erdélyt Magyarországtól és Nagyromániától is függetlenné tenni az összeesküvők. Deáknak az általa gyártott, hamis, húszlejes Rézpénzek miatt azonban el kell buknia, ám bukása - különös módon - újabb megaláztatással tetéződik. A román nyelven folyó tárgyalás alatt ugyanis fölmentik a pénzhamisítás vétsége alól, azzal az indokkal, hogy a székely ember eleve tehetségtelen és buta, így azután egy ilyen briliáns gondolat csakis a román Morganu fejében foganhatott meg, azaz ő érdemli a jogos büntetést. Klári ezek után egyik fiatal színészkollégája mellé csapódik, és lelkében megtöretetten, de továbbindul a vándorszíntársulattal az újabb előadások színhelyéül kiszemelt városka felé.

Ignácz Rózsa hősei valamennyien jobb sorsra érdemes emberek, akik magyarságukból és társadalmi helyzetükből adódóan akadályoztatottak a cselekvésükben. Életteret és perspektívát veszítettek valamennyien, de mindannyiukban él, valamiféle, a magyarság szolgálatából fakadó akarat, amely a felszínen és életben tartja őket. A regény - amely az 1940-es kiadáshoz képest néhány, a szerző még életében elkészített utasítása szerinti változtatással jelent meg - míves stílusban megírt, tragikus hangvételű történet, annak a nemzedéknek az életérzését eleveníti föl, amelynek hétköznapjait végzetesen szétzilálta az első világháborút követő világpolitika, s amely ma is a "túlélés" ezernyi leleménnyel életre keltett taktikáját követve, keresi a megmaradás, az önmagára találás rejtett ösvényeit. A fordulatos cselekményű regény, amely egyben az erdélyi magyarság életéről szóló korabeli híradás is - széles olvasóközönségre számíthat.

 

Legeza Ilona

Vissza a Tartalomhoz

 

 

 

 

makkai adam

© Makkai Ádám - Adam Makkai, 2008-2014

Official website of Adam Makkai - Makkai Ádám honlapja

Worked: University of Illinois at Chicago, Professor of Linguistics. Was born in 1935 - Budapest (Hungary). Currently lives in Waianae, Hawaii.

Szül: Budapest, 1935. dec. 16. Kossuth-díjas magyar költő, nyelvész, műfordító, a chicagói University of Illinois nyugalmazott professzora.
Makkai János és Ignácz Rózsa fia. Jelenlegi lakhelye: Waianae, Hawaii. Felesége: Arany Ágnes.


 

 

budapest monitor - makkai ádám

 

Kortárs magyar irodalom, nyelv, vers, műfordítás, író, költő, költészet. A honlapot készítette és gondozza: Balla D. Károly | más oldalai: laptop honlap budapest | seo szakértő | | Hirdetett oldalak
| első
google helyezés - seo weboldal optimalizálás | hány magyar él Kárpátalján? |elérhető laptop töltő bp x| linképítés - honlap keresőoptimalizálás | weboldal keresőoptimizálás árak | tartalom marketing - webszöveg - laptop